Missie

LEES HIER OVER MIJN LOBBY EN DROMEN VOOR HET VMBO (pdf)          

Van rode lap naar rode loper, oprichtster Onderwijs/VMBO On Stage, Corine Korrel: "Sinds 2001 werk ik als zzp-er met uiteenlopende opdrachten voor het bedrijfsleven, veelal (her)huisvestingsprojecten. Daarvoor heb ik 8 jaar als  psychodynamisch gedragstherapeut in de psychiatrie gewerkt en in het bedrijfsleven 7 jaar als facilitair manager. Als mens, ondernemer en moeder van vier kinderen (van vmbo tot vwo), is On Stage mijn persoonlijke missie geworden. Na een tv uitzending in 2006 waarin het VMBO (weer) negatief in beeld kwam, bedacht ik VMBO On Stage." De eerste editie van On Stage was in Delft, in 2007. 
Ook VMBO leerlingen hebben dromen en ambities. Die zorgen voor een doel en geven richting aan de dingen die je doet. Maar kiezen voor een opleiding en beroep is lastig. En juist de jongsten laten we het eerste kiezen. Niet zo vreemd dat veel vroegtijdige schooluitval in het MBO wordt veroorzaakt door een verkeerde beroepskeuze. Het verhaal over vak en werkdag van de beroepsbeoefenaren zelf is een onmisbare aanvulling op de informatie van internet en folders. Bij On Stage komt de automonteur tot advocaat want Dromen Mag; soms komen dromen namelijk ook gewoon uit. 
Het VMBO is een van de meest innovatieve en complexe onderwijsvormen en er is veel gaande in het VMBOGoede beroepskeuze is nergens zo belangrijk als op het VMBO want zij moeten als eerste (jongste) kiezen. Goede beroepskeuze leidt tot vakfocus, toekomstperspectief en economische zelfredzaamheid. Het Beroepenfeest is het meest zichtbare onderdeel, maar On Stage is meer dan dat en faciliteert voorbereiding en reflectie voor alle partijen. Bij On Stage ontmoeten leerlingen hun eigen, lokale, duurzaam en persoonlijke (beroeps)netwerk en leren dit te onderhouden.
Of ze loodgieter of kinderarts willen worden: realiteitszin mag nooit leiden tot ontmoedigingsbeleid, want denken over je toekomst mag een feest zijn! Ook dat hoort bij groot worden. Het geeft het gevoel erbij te (mogen) horen en daar ga je rechtop van lopen. Zelfvertrouwen, eigenwaarde en intrinsieke motivatie worden bijna ongemerkt en 'spelenderwijs' vergroot door de ervaringen rondom On Stage. Inspireren is een werkwoord, en Dromen moet je doen. Bij het Beroepenfeest van On Stage. 

MEER OVER DE OPRICHTSTER:
Lid adviescommissie Vraagfinanciering MBO 
Jolande Sap is voorzitter van de adviescommissie Vraagfinanciering middelbaar beroepsonderwijs. De commissie, die is ingesteld door minister Bussemaker, brengt advies uit over de mogelijkheden voor vraagfinanciering in het mbo voor volwassenen. In het hbo-deeltijdonderwijs wordt vanaf dit schooljaar al geëxperimenteerd met vraagfinanciering voor werkenden die een opleiding willen volgen. Zij kunnen onder bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld vouchers ontvangen van de overheid om een opleiding mee te bekostigen. De commissie-Sap onderzoekt of dit voor het mbo ook haalbaar is en bekijkt e.e.a. ook in het kader van Leven Lang Leren. De commissie is gevraagd het advies vóór 1 maart 2017 uit te brengen en bestaat verder uit: Marjolein Jansen (vice-voorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit), Joke Elzenaar (directeur NIBE-SVV en Bestuursacademie Nederland) en Sabine Bolhuis (manager TechniekFabriek NS) en Corine Korrel (oprichtster VMBO On Stage).

Voortrekker van Stichting Beroepseer
Corine Korrel is ook één van de Voortrekkers van Stichting Beroepseer. Deze stichting bevordert in brede maatschappelijke kring de aandacht voor het onderwerp beroepseer. Hoe kunnen we de trots en daarmee de kwaliteit in ons werk terugkrijgen? Dat is de centrale vraag die de Stichting BeroepsEer op de maatschappelijke en politieke agenda wil krijgen. Veel professionals vinden dat zij te weinig waardering krijgen en lopen vast in logge regels en structuren. Wie stelt nog eer in zijn of haar vakmanschap? Lees hier meer over Stichting Beroepseer.
 

Het concept van Onderwijs/VMBO On Stage®, alsmede visueel ontwerp en teksten© van website, drukwerk, formats en promotie zijn ontwikkeld door, en eigendom van Projecthuys. Zonder toestemming is het niet toegestaan het geheel of onderdelen ervan te kopiëren, aan anderen beschikbaar te stellen, te wijzigen, noch door anderen voor andere doeleinden gebruikt of elders toegepast worden onder een andere naam. Dit geldt ook bij eerdere deelname of verkregen gebruiksrecht. "Onderwijs On Stage" is gedeponeerd en beschermd met copyright.

© On Stage 2016 | algemene voorwaarden

Voeg toe aan Email Voeg toe aan Print Page 
Alles mag je worden. Behalve ongelukkig.