10 jaar VMBO On Stage

In schooljaar 2016-2017 bestaat VMBO On Stage 10 jaar! On Stage wordt nu in zeventien regio's uitgevoerd en we hebben een fantastisch team van 20 lokale projectleiders! Aan ons 10-jarig jubileum is ook aandacht aan besteed bij de release van de VMBO documentaire bij wijze van aftrap van ‘ons jubileum-seizoen’. In schooljaar 16-17 zijn er 67 Beroepenfeesten gerealiseerd, voor ca 65.000 leerlingen en ca 13.000 beroepsbeoefenaren. In schooljaar 17-18 breiden we weer uit met twee regio's.  

JUBILEUMBOEKJE STORYTELLING
Edu'Actief maakte het mogelijk dat wij een jubileumboekje konden laten maken met ervaringen en resultaten van de contacten die gelegd zijn bij of via VMBO On Stage. In het afgelopen jaar (of jaren) waren duizenden personen betrokken betrokken bij het Beroepenfeest van VMBO On Stage. Als ouder, leerling, docent of in de rol van beroepsbeoefenaar, matchmaker, sponsor, Stage Team of anderszins. Het lukt heel veel leerlingen om deze relaties te onderhouden en niet zelden resulteren deze contacten in nieuwe gesprekspartners, stageplaatsen en zelfs dienstverbanden tijdens of na de vervolgopleiding (25%). Met een aantal van deze mooie verhalen en resultaten is een Storytelling boekje samengesteld. Alle inzenders bedanken wij hierbij voor hun medewerking! Bij de  Beroepenfeesten werd dit boekje aan ondernemers en docenten gegeven als bedankje voor hun bijdrage aan de Beroepenfeesten en voor het delen van toekomstdromen met VMBO leerlingen.  
 FEEST VIEREN MET VRIENDEN  
Uitgeverij Edu'Actief het Story Telling boekje gesponsord. Dit jubileumboekje wordt bij elk Beroepenfeest als bedankkadootje uitgereikt aan docenten en beroepsbeoefenaren. Edu'Actief is al 25 jaar uitgever voor het Beroepsonderwijs en helpt docenten en studenten bij het maken van een goede selectie en genereert vernieuwende leermiddelen.

Qompas maakte het mogelijk dat alle On Stage leerlingen bij de Beroepenfeesten een mooi jubileumkadootje kregen. Dit werd overhandigd tijdens de premiere van de VMBO documentaire. Qompas ondersteunt de missie van On Stage, daarom zijn medewerkers van Qompas bij elk Beroepenfeest als matchmaker. Qompas is een samenwerkingspartner van VMBO On Stage. Scholen die gebruik maken van Qompas kunnen het On Stage leerlingpaspoort daarin integreren.


 

 

 
 

© On Stage 2016 | algemene voorwaarden

Voeg toe aan Email Voeg toe aan Print Page 
Alles mag je worden. Behalve ongelukkig.