15 jaar VMBO

 

In schooljaar 2014-2015 bestond het VMBO als onderwijsvorm 15 jaar. Wij vierden dit bij de Beroepenfeesten van On Stage. Hoogtepunt daarbij was de komst van Koningin Máxima naar het Beroepenfeest van Almere On Stage op 5 februari 2015 (klik hier voor alle media, foto's en films). Bij alle Beroepenfeesten kregen de leerlingen een 'VMBO Proud & Allround' touch-screen ballpen en er was overal feestelijke catering voor alle deelnemers. Bij veel deelnemende scholen en bedrijven hing onze '15 jaar poster' op het raam, dat was een warm welkom voor de VMBO leerlingen. 
 

 

 

Zoet en zuur
Misschien leidt dit jubileum, net als bij het 10-jarig jubileum, weer tot een zuur opiniestukje in de kranten: het VMBO deugt niet en heeft niets opgeleverd etc. Maar vergeet niet: wij grote mensen hebben ooit het VMBO bedacht. En daar kun je van vinden wat je wilt, maar er zitten jongens en meisjes in de klas met toekomstdromen, ambities en hulpvragen over beroepskeuze en toekomstdromen. Laten we  het zuur uitwisselen tussen grote mensen en het zoet voor de leerlingen bewaren. Zij zijn de volgende generatie; jongeren die vakfocus en toekomstperspectief nodig hebben. Daarom vierden wij 15 jaar VMBO onder de noemer: PROUD & ALLROUND! Om hen te laten ervaren dat ze gezien en gewaardeerd worden. Het VMBO en de VMBO leerlingen mogen nog wel wat hoger op de agenda van de politiek, het bedrijfsleven en de maatschappij. Want blijk geven van trots zijn op, en investeren in het VMBO en op de jongeren die straks onze beroepsbevolking vormen, is in ons aller belang. Daarom vonden wij het fantastisch dat we het laatste Beroepenfeest (Zoetermeer On Stage 12 mrt 2015) van dit schooljaar drie Tweede Kamerleden mochten verwelkomen die On Stage een warm hart toedragen: Tanja Jadnanansing (PvdA), Karin Straus (VVD) en Anne-Wil Lucas (VVD) spraken hun wens en ambitie uit voor het VMBO en gingen in gesprek met leerlingen, docenten en ondernemers. Eerder had Karin Straus een motie ingediend in de Tweede Kamer waarmee On Stage examenwaardig werd bevonden. Twitter: @15jaarvmbo.


 

 

 

 

15  jaar VMBO werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Platforms VMBO (SPV) en het Ministerie van OC&W. 

 

 

 

 

Jubileumboekje
15 jaar VMBO werd onder andere gevierd met een dromenwedstrijd en een jubileumboekje. In het jubileumboekje staan verhalen van leerlingen die het VMBO (of een van de voorgangers) hebben gevolgd, daarna een mbo-opleiding hebben en nu een baan hebben. In dit boekje zijn dromen of wensen van bestuurders opgenomen, en van mensen die te maken hebben met het (voorbereidend) beroepsonderwijs en daarop invloed uit kunnen oefenen. Dit jubileumboekje werd 27 november 2014 tijdens de managementbijeenkomst van SPV in Arnhem aan de aanwezigen uitgedeeld en daarna verspreid onder alle VMBO-scholen.  Ook de VMBO-dromen On Stage zijn in het dromenboek opgenomen. Het Dromenboekje werd ook uitgedeeld bij de Beroepenfeesten van On Stage aan leerlingen en ondernemers. Het boekje is op aanvraag verkrijgbaar bij SPV. Dromen insturen kon via dromenwedstrijd. 

On Stage stuurde deze droom in 
"De meerderheid van de 12-jarigen gaat naar het VMBO; de meerderheid van de beroepsbevolking bestaat uit voormalige VMBO-ers. Het VMBO is dynamisch en vernieuwend door haar verbinding met beroepsonderwijs & bedrijfsleven. De leerlingen krijgen hun toekomstdromen niet gratis: de verschillen in niveau en bagage zijn groot. VMBO-ers moeten zich het vroegst oriënteren op beroepskeuze en hebben last van beeldvorming rondom VMBO. Daarom begon ik de On Stage Beroepenfeesten: Positief (beroeps)Podium voor VMBO-leerlingen. Mijn verjaardagswens voor VMBO is natuurlijk overal een Beroepenfeest: Proud & Allround! En mijn droom is een expliciete vertegenwoordiging in de VO-raad met een VMBO zetel. Omdat het VMBO ertoe doet."  Muziek: "Working on a dream" (Bruce Springsteen at Pinkpop)

Het concept van Onderwijs/VMBO On Stage®, alsmede visueel ontwerp en teksten© van website, drukwerk, formats en promotie zijn ontwikkeld door, en eigendom van Projecthuys. Zonder toestemming is het niet toegestaan het geheel of onderdelen ervan te kopiëren, aan anderen beschikbaar te stellen, te wijzigen, noch door anderen voor andere doeleinden gebruikt of elders toegepast worden onder een andere naam. Dit geldt ook bij eerdere deelname of verkregen gebruiksrecht. "Onderwijs On Stage" is gedeponeerd en beschermd met copyright.

© On Stage 2017 | algemene voorwaarden

Voeg toe aan Email Voeg toe aan Print Page 
Alles mag je worden. Behalve ongelukkig.