Wat is On Stage

ONZE AMBITIE
Bestaande Beroepenfeesten voortzetten en verankeren, geleidelijk uitbreiding van de Beroepenfeesten in nieuwe regio's. 

WAT IS ON STAGE?
On Stage is een Beroepenfeest voor max 1000 VMBO leerlingen (per gemeente per jaar) en ca 250 beroepsbeoefenaren op een feestelijke locatie met vrolijke MC. On Stage is niet vergelijkbaar met bliksemstages of een zgn. 'beroepenoriëntatiebeurs' of 'speeddating' maar gericht op hulp bij beroepskeuze en het leggen van duurzame contacten waar zij ook later nog eens een beroep kunnen doen. Netwerkbewustzijn, netwerkgedrag en relatiebeheer zijn sleutelwoorden. Leerlingen worden tevoren goed voorbereid en reflecteren daarna op hun ervaringen en hun ambities. Het lukt veel leerlingen om deze relaties te onderhouden en niet zelden resulteren deze contacten in nieuwe gesprekspartners, stageplaatsen en zelfs dienstverbanden tijdens of na de vervolgopleiding. Zelfvertrouwen, eigenwaarde en intrinsieke motivatie worden bijna ongemerkt en 'spelenderwijs' vergroot door de ervaringen rondom On Stage. 

HOE?
Gedurende het Beroepenfeest gaan leerlingen en beroepsbeoefenaren in gesprek met elkaar over beroep en werkdag en maken afspraken voor de werkbezoeken enkele weken later. Matchmakers en Jeugdadviseurs helpen de leerlingen tijdens het Beroepenfeest om de juiste beroepsbeoefenaar te vinden. Ook ouders worden nadrukkelijk betrokken.

ON STAGE IS EEN CONCEPT
On Stage is meer dan een Beroepenfeest. On Stage wordt uitgevoerd als totaalconcept met vaste onderdelen en activiteiten. Lees hier hoe scholen het Beroepenfeest combineren met LOB.  

VOOR WELKE LEERLINGEN
On Stage is geschikt voor leerlingen van 12- 16 jaar van B, KB, GL en TL. Over deelname van leerlingen voor wie intensievere begeleiding nodig kan zijn (praktijkschool, lwoo, ISK), moet tevoren overlegd worden met de lokale projectleider om de haalbaarheid van deelname goed in te schatten. Het komt voor dat er deze groep intensievere begeleiding nodig heeft en dat de bedrijven (van wie een andere inspanning en begeleiding wordt gevraagd) geinstrueerd moeten worden. Dit om het afbreukrisico voor deze soms kwetsbare jongeren te voorkomen, en het rendement zo groot mogelijk te maken.

AANSLUITEN BIJ ON STAGE
Voor aangesloten scholen is er een draaiboek, formats, coaching en benodigde materialen.  

ORGANISEREND STAGE TEAM
Lokale projectleiders hebben de projectleiding over 'hun' On Stage en stellen een eigen lokaal Stage Team samen.

FINANCIERING
Er is een brede co-financiering van deelnemende scholen, gemeente, fondsen, sponsors, subsidiënten, partners en het lokale bedrijfsleven. Ook genereert On Stage landelijke co-financiering waar alle lokale projecten in 'mee-delen'. Deze opzet maakt van On Stage een project met commitment en draagvlak van zowel de scholen als het bedrijfsleven.

ON STAGE ZIEN?
De edities van On Stage zijn besloten bijeenkomsten en alleen toegankelijk voor deelnemende scholen en geregistreerde beroepsbeoefenaren. Wilt u komen kijken, neem dan contact met ons op. 
Klik hier voor data en locaties   |  Klik hier voor beelden van het Beroepenfeest en de Doe Dag.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eleonore de Vette 06 - 3493 7132 | eleonore@onderwijsonstage.nl 

VMBO On Stage is toegevoegd aan handreiking LOB - vernieuwing VMBO (SPV, pag. 15) 
Middels een motie van Kamerlid Straus is het Beroepenfeest van VMBO On Stage als LOB programma examenwaardig bevonden. 


Het concept van Onderwijs/VMBO On Stage®, alsmede visueel ontwerp en teksten© van website, drukwerk en promotie zijn ontwikkeld door, en eigendom van Projecthuys. Zonder toestemming is het niet toegestaan het geheel of onderdelen ervan te kopiëren, aan anderen beschikbaar te stellen, te wijzigen, noch door anderen voor andere doeleinden gebruikt of elders toegepast worden onder een andere naam. Dit geldt ook bij eerdere deelname of verkregen gebruiksrecht. "Onderwijs On Stage" is gedeponeerd en beschermd met copyright.

 

© On Stage 2017 | algemene voorwaarden

Voeg toe aan Email Voeg toe aan Print Page 
Alles mag je worden. Behalve ongelukkig.