Missie

Van rode lap naar rode loper, oprichtster Onderwijs/VMBO On Stage, Corine Korrel: "Sinds 2001 werk ik als zzp-er met uiteenlopende opdrachten voor het bedrijfsleven, veelal (her)huisvestingsprojecten. Daarvoor heb ik 8 jaar als psychodynamisch gedragstherapeut in de psychiatrie gewerkt en in het bedrijfsleven 7 jaar als facilitair manager. Als mens, ondernemer en moeder van vier kinderen (van vmbo tot vwo), is On Stage mijn persoonlijke missie geworden. Na een tv uitzending in 2006 waarin het VMBO (weer) negatief in beeld kwam, bedacht ik VMBO On Stage." Kiezen op je 15e is Hogere Levenskunde. Vechten tegen beeldvorming over (V)MBO ook. En toch doen ze dat. Maar nu samen met hun nieuwe netwerk! De eerste editie van On Stage was in Delft, in 2007. Het verhaal over vak en werkdag van de beroepsbeoefenaren zelf is een onmisbare aanvulling op de informatie van internet en folders. Bij On Stage komt de automonteur tot advocaat want Dromen Mag; soms komen dromen namelijk ook gewoon uit. 

VMBO
Het VMBO is een van de meest innovatieve en complexe onderwijsvormen en e
r is veel gaande in het VMBOGoede beroepskeuze is nergens zo belangrijk als op het VMBO want zij moeten als eerste (jongste) kiezen. Goede beroepskeuze leidt tot vakfocus, toekomstperspectief en economische zelfredzaamheid. Bij On Stage ontmoeten de jongeren hun eigen, lokale, duurzaam en persoonlijke (beroeps)netwerk en leren dit te onderhouden. Want over Gelijke Kansen praat je niet, die geef je. Of ze loodgieter of kinderarts willen worden: realiteitszin mag nooit leiden tot ontmoedigingsbeleid, want denken over je toekomst mag een feest zijn! Ook dat hoort bij groot worden. Het geeft het gevoel erbij te (mogen) horen en daar ga je rechtop van lopen. Zelfvertrouwen, eigenwaarde en intrinsieke motivatie worden bijna ongemerkt en 'spelenderwijs' vergroot door de ervaringen rondom On Stage. Inspireren is een werkwoord, en Dromen moet je doen. Bij het Beroepenfeest van On Stage. 

MEER OVER DE OPRICHTSTER:

Adviescommissie Vraagfinanciering MBO in relatie tot Leven Lang Leren 
De commissie werd ingesteld door voormalig minister Bussemaker en bracht advies uit over de mogelijkheden voor vraagfinanciering in het mbo voor volwassenen. Hierbij stelde zij de mensen waar het over gaat en de mogelijkheden voor hen m.b.t. Leven Lang Leren centraal. Jolande Sap was voorzitter van de adviescommissie. Andere leden van de commissie waren: Marjolein Jansen (vice-voorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit), Joke Elzenaar (directeur NIBE-SVV en Bestuursacademie Nederland) en Sabine Bolhuis (NS) en Corine Korrel (oprichtster VMBO On Stage). Op 4 april 2017 werd het rapport 'Doorleren Werkt' met de aanbevelingen overhandigd aan demissionair minister Bussemaker van OCW.

Voortrekker van Stichting Beroepseer
Corine Korrel is één van de Voortrekkers van Stichting Beroepseer. Deze stichting bevordert in brede maatschappelijke kring de aandacht voor het onderwerp beroepseer. Hoe kunnen we de trots en daarmee de kwaliteit in ons werk terugkrijgen? Dat is de centrale vraag die de Stichting Beroepseer op de maatschappelijke en politieke agenda wil krijgen. Lees hier meer over Stichting Beroepseer. 
 
Het Alternatieven-kabinet is een initiatief van Stichting Beroepseer en wil alternatieven laten zien voor oude vormen van werken, denken en organiseren, gericht op systemen en eigenbelang, waarbij de menselijke maat uit het oog verloren is. Het Alternatieven-kabinet wil, in een tijd van politieke en maatschappelijke verdeeldheid, goede initiatieven en ontwikkelingen die er al zijn een platform geven, laten zien hoe het anders, beter en duurzamer kan. Het Alternatieven-kabinet werkt onder leiding van Jos de Blok. De 'Ministerraad' bestaat uit Jelmer Evers, Alan Ralston, Toosje Valkenburg, Corine Korrel, Hans Wilmink, Tim Robbe, Bennie Beuvink en Jaco van Hoorn. 
 
Deze documentaire gaat over VMBO-ers en hun beroepskeuze proces. De documentaire is gemaakt door Frans Bromet en kwam tot stand op initiatief van Instituut Gak en Corine Korrel (VMBO On Stage). De documentaire is te bekijken op www.neehebje.nl.
 
Radar TV
Corine Korrel werkte mee aan de tv uitzending van Radar over het belang van de maatschappelijke positie van jongeren afkomstig van het (V)MBO. Deze werd op 19 januari 2017 uitgezonden.
 
Corine Korrel ontving in 2012 de van der Sanden erepenning voor het project VMBO On Stage.  
 

Het concept van Onderwijs/VMBO On Stage®, alsmede visueel ontwerp en teksten© van website, drukwerk, formats en promotie zijn ontwikkeld door, en eigendom van Projecthuys. Zonder toestemming is het niet toegestaan het geheel of onderdelen ervan te kopiëren, aan anderen beschikbaar te stellen, te wijzigen, noch door anderen voor andere doeleinden gebruikt of elders toegepast worden onder een andere naam. Dit geldt ook bij eerdere deelname of verkregen gebruiksrecht. "Onderwijs On Stage" is gedeponeerd en beschermd met copyright.

© On Stage 2017 | algemene voorwaarden

Voeg toe aan Email Voeg toe aan Print Page 
Alles mag je worden. Behalve ongelukkig.