Ook On Stage?

Financiering bestaande en nieuwe projecten
Elk Beroepenfeest heeft vele lokale co-financiers en daarmee meerdere eigenaren, draagvlak en commitment. Onderwijs, gemeente en het bedrijfsleven dragen allemaal bij. Daarnaast is er veel lokale sponsoring middelen, materialen en mensen. VMBO On Stage werft ook landelijke co-financiering en kent dat toe aan bestaande en nieuwe projecten.

Co-financiering nieuwe projecten
Mede dankzij onze hoofdbegunstigers Fonds21, VSB Fonds, Janivo StichtingInstituut Gak en onze landelijke partners Innovam -  OOMTSectorinstituut Transport en Logistiek, kunnen wij een beperkt aantal regio's/gemeenten een stimuleringssubsidie aanbieden om te starten met VMBO On StageHiervoor is het nodig dat ge├»nteresseerden tijdig hun deelname voor het volgende schooljaar bevestigen. Reservering en toekenning van eventuele co-financiering geschiedt in volgorde van besluitvorming en bevestiging (onder voorbehoud resultaat werving co-financiering). 

Heeft u als school of gemeente belangstelling, dan is dit goed om te weten:
- On Stage is geschikt voor leerjaar 1 t/m 4 van het VMBO
- On Stage is alleen zinvol bij langjarige realisatie, borging op school en verankering met LOB
- Voor elk niveau van het VMBO > zorgleerlingen (praktijk, lwoo, ISK) in overleg ivm haalbaarheid
- Altijd TL klas erbij
- Min 600 - max 1000 leerlingen
- On Stage valt of staat met enthousiaste docenten: betrek hen bij de besluitvorming!

Besluitvorming en planning nieuwe On Stage projecten (idealiter): 
gedurende het hele jaar op verzoek orienterende presentaties 
dec - febr:   Besluit tot deelname bevestigen
jan - mrt:     Werving en benoeming projectleider volgens profiel
apr - mei:    Opstart, planning schoolkalender

va september starten de voorbereidende activiteiten op scholen en de buitenwereld
febr-apr:      Beroepenfeest & Doe Dag
apr-mei:      Reflectie in de klas, follow up, enquete
mei-juni:      Evaluatie, rapportage, voorbereiding volgende editie 

Met vragen kunt u terecht bij Eleonore de Vette 06 - 3493 7132 | eleonore@onderwijsonstage.nl 

VMBO On Stage is toegevoegd aan handreiking LOB - vernieuwing VMBO (SPV, pag. 15) 
Middels een motie van Kamerlid Straus is het Beroepenfeest van VMBO On Stage als LOB programma examenwaardig bevonden. 

 

© On Stage 2017 | algemene voorwaarden

Voeg toe aan Email Voeg toe aan Print Page 
Alles mag je worden. Behalve ongelukkig.