Over ons

De kracht van VMBO On Stage is dat het lokaal zeer sterk verankerd is. Er wordt gewerkt met een vaste groep lokale zzp-ers die, naast hun andere opdrachten, met grote betrokkenheid en enthousiasme als projectleider het Beroepenfeest in hun 'eigen' regio realiseren. De projectleiders voeren het concept zelfstandig uit op basis van een draaiboek en formats, en krijgen begeleiding van een senior projectcoach. 

> OPRICHTSTER EN BEDENKER BEROEPENFEEST VMBO ON STAGE

Corine Korrel: coordinatie | landelijk projectleider | conceptbeheer | partners & co-financiering | politiek | media | presentaties
contact: 06 - 5247 1269 - corine@onderwijsonstage.nl
of via Eleonore de Vette 06 - 3493 7132 - eleonore@onderwijsonstage.nl


 > PROJECTCOACHES
Projectcoaches zijn senior projectleiders die, naast het 'eigen' On Stage project en hun andere opdrachten, lokale projectleiders adviseren bij het realiseren van VMBO On Stage:

 • Eleonore de Vette - 06  3493 7132 - eleonore@onderwijsonstage.nl (eigen bedrijf: Sou10)
  secretariaat | tevens projectleider Het Gooi On Stage | regie Abor t.b.v. leerling-en docenttrainingen
   
 • Jori Noordhoek-  06  1527 1322 - jori@onderwijsonstage.nl (eigen bedrijf: Your Events)
  websitebeheer | advies-locatie-faciliteiten-evenenementen-organisatie 

   
 • Agnes van den Berg - 06  2888 9234 - agnes@onderwijsonstage.nl (eigen bedrijf: Magnifiq)
   
 • Jeanine IJtsma -  06  8190 2300  -  jeanine@onderwijsonstage.nl (eigen bedrijf: IJtsema Productions)
  tevens projectleider Zuidwest Friesland On Stage
   
 • Hanneke Salm - 06 2853 4095 - hanneke@onderwijsonstage.nl (eigenbedrijf: de Geregelde Zaak)
  tevens projectleider Alblasserwaard On Stage
   
 • Marie Anne Borst -  06  5269 2920  -  marieanne@onderwijsonstage.nl (eigen bedrijf: PIThr)
  tevens projectleider Eindhoven On Stage
   


  > PROJECTLEIDERS
  In elke On Stage gemeente wordt de projectleiding gevoerd door een lokale projectleider en elk On Stage gemeente kiest zelf hoe ze dit organiseert. Als projectleider zien we bij de ene regio bijv. een decaan of zzp-er, bij de andere regio is dat een detachering van RMC, Leerwerkloket of gemeente. On Stage projectleiders zijn niet in dienst bij VMBO On Stage maar verbonden aan de lokale penvoerder/opdrachtgever; meestal school of gemeente. De lokale projectleiders zijn professionals die voldoen aan het profiel van een On Stage projectleider, wonen/werken in de regio en bekend zijn met het lokale netwerk. Jaarlijks zijn er landelijke projectleidersdagen waar ervaringen worden uitgewisseld, teruggeblikt en vooruitgekeken.   > TRAINERS IN DE KLAS

   
  Amber Teterissa (Abor) en haar collega's verzorgen voor ons (netwerk)trainingen, reflectietrainingen en energizers voor de jongeren, beroepsbeoefenaren, ouderavonden en docenten. De trainers maken er een feestje van in de klas! Volg hen op twitter via @OnStageJrNetw.
    
   


  > VACATURES

  De Beroepenfeesten van VMBO On Stage worden op steeds meer plaatsen gerealiseerd. Deelnemende regio's zoeken regelmatig lokale projectleiders. Als je hier belangstelling voor hebt, neem dan contact met ons op.
  Vacature: Projectleider Houten On Stage  > LANDELIJKE PROJECTLEIDERS DAGEN

  2017 
  De tiende projectleidersdag was op donderdag 22 juni 2017. Na de introductie van 'oude' en nieuwe projectleiders, keken we met veel plezier terug op een mooi jubileumjaar waarin alle Beroepenfeesten weer succesvol zijn gerealiseerd. We hebben o.a. zaken besproken zoals vernieuwen huisstijl,  het nieuwe Draaiboek en formats, de nieuwe handleiding voor mentoren en fondsenwerving. In groepjes zijn er ervaringen uitgewisseld. Joeri Schoemaker, Nederlands Kampioen PItchen, gaf een workshop over effectief pitchen. In ons geval gaf dat antwoord op de vraag hoe in korte tijd de kern van onze vraag en missie over te brengen bij het bedrijfsleven en ouders. Volgend schooljaar mogen we uitbreiden met weer drie nieuwe regio's. Ondanks de geografische afstanden, af en toe wisseling van projectleiders en (inherent aan het project) vaak solistisch werken lukt het ons toch om een hechte groep te zijn die veel met elkaar delen, elkaar inspireren en elkaar succes gunnen. Op zo'n sfeer mogen we trots zijn!  De volgende projectleidersdag is op 21 juni 2018.

  2016
  Op donderdag 23 juni was de negende projectleidersdag van On Stage. De lokale projectleiders kwamen bij elkaar om te evalueren en ervaringen uit te wisselen. Het nieuwe Draaiboek werd uitgereikt en een aantal ontwikkkelingen werd toegelicht. Het speerpunt voor volgend jaar is reflectie. Hiertoe zullen Amber Teterissa (Abor) en haar collega's komend schooljaar o.a. workshops voor docenten geven: Leren van en na On Stage. Op deze projectleidersdag gaf Abor hiervan een Short Practice. Ook werd vooruitgeblikt op het 10-jarig jubileum van VMBO On Stage wat volgend schooljaar gevierd wordt en werd de voortgang van de VMBO documentaire besproken. ZW Friesland trapt af in november 2016, in de andere regio's vinden de Beroepenfeesten plaats in de periode januari-maart 2017. De projectleiders zijn al bezig met de voorbereidingen en op de scholen beginnen de activiteiten in september.  

  2015
  De achtste projectleidersdag van On Stage was op 18 juni 2015. Met veel plezier keken we terug op een bijzonder succesvol jaar. Met als hoogtepunten het bezoek van Koningin Máxima aan Almere On Stage en de viering van het 15 jarig bestaan van het VMBO bij alle Beroepenfeesten. Twee bestuursleden van St. Backstage waren aanwezig om e.e.a. toe te lichten over het beheer en regelingen rondom de landelijke co-financiering. De On Stage Paspoorten werden uitgedeeld en met enthousiasme ontvangen; dank aan OOMT-Innovam voor de sponsoring hiervan. Verder konden we melding maken van het fantastische bericht dat Fonds 21 haar support voortzet en Instituut Gak onze 2e hoofdbegunstiger wordt waardoor 3 nieuwe regio's kunnen aansluiten. Komend schooljaar zal de focus liggen op de verbinding met LOB en de voorbereiding van de leerlingen door mentoren.

  ON STAGE PROJECTLEIDERS OVERLEG '15 JAAR VMBO' 
  Op woensdag 14 januari kwamen de projectleiders bij elkaar om de viering van 15 jaar VMBO te bespreken. De komst van Koningin Máxima naar Almere On Stage stond uiteraard ook op de agenda. Bij dit Beroepenfeest ontvingen we ook onze co-financiers en veel van onze Ambassadeurs en de projectleiders fungeerden als gastheer/gastvrouw voor onze gasten. Het programma en de taakverdeling rondom Almere On Stage werd doorgenomen. Verder werden er ideeen uitgewisseld over decoratie, leerlingkadootjes en feestelijke catering voor alle Beroepenfeesten ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het VMBO.  

  2014
  Op donderdag 19 juni was de zevende projectleidersdag van On Stage. De projectleiders kwamen bij elkaar om te evalueren, plannen en voornemens uit te wisselen en vooruit te blikken op het nieuwe On Stage jaar. Er was een toelichting op het nieuwe draaiboek en er werden ca 100 formats digitaal beschikbaar gesteld. Belangrijkste actiepunt voor volgend jaar is de voorbereiding van de leerlingen door mentoren. Dit is bepalend voor het rendement van de leerlingen. Scholen geven ook hun visitekaartje af met leerlingen die goed voorbereid zijn en met mentoren die 100% participeren bij On Stage. Verder stonden conformiteit van alle projecten hoog op de agenda. Het Beroepenfeest voor Zuidwest Friesland staat gepland in oktober 2014, in de andere gemeenten zijn de Beroepenfeesten in de periode februari/maart 2015. De voorbereidingen achter de schermen zijn al begonnen; op de scholen beginnen de voorbereidingen direct na de zomervakantie. 

  2013
  Op dinsdag 17 september 2013 was de zesde bijeenkomst van de On Stage projectleiders. Bij die gelegenheid informeerden we elkaar over de start van het nieuwe On Stage jaar en werd er verslag gedaan van de ambities en voornemens voor het komende jaar. Op de agenda stond ook de uitwisseling van ideeën en suggesties, en werden diverse voorbereidende activiteiten met elkaar afgestemd. In februari, maart en april 2014 vinden de afsluitende On Stage beroepenfeestenplaats in de verschillende On Stage gemeenten.
   
  2012

  De volgende bijeenkomst van de On Stage projectleiders is op donderdag 4 oktober 2012. Op de agenda staan een terugblik op de vorige edities, afstemming van de komende edities en het uitwisselen van aandachtspunten uit de enquêtes. Onderzoeksbureau Oberon uit Utrecht zal aanwezig zijn om het rapport te presenteren n.a.v. het onderzoek wat zij uitvoerden gedurende het vorige schooljaar onder docenten en leerlingen van de On Stage gemeenten.

  2011
  Op donderdag 23 juni 2011 is de vierde bijeenkomst gepland van de On Stage projectleider. De update van het draaiboek en de persmap wordt gepresenteerd en de planning voor het schooljaar 2011-2012 wordt afgestemd. We zullen de evaluaties bespreken en er staan zaken op de agenda zoals invulling van docentvoorbereiding, sideprograma, leerlingtraining, gastlessenweek. Ook worden er ervaringen en nieuwe ideeën uitgewisseld. Naar verwachting zullen de edities van On Stage in 2012 weer in de maanden februari en maart plaatsvinden.

  2010
  Op dinsdag 5 oktober 2010 was de derde bijeenkomst van de On Stage projectleiders. Bij die gelegenheid informeerden we elkaar over de start en voortgang van het nieuwe On Stage jaar en werd er verslag gedaan van de ambities en voornemens voor het komende jaar. Er werden ideeën en suggesties uitgewisseld en antwoorden op vragen bedacht. Diverse voorbereidende activiteiten werden met elkaar afgestemd. In februari, maart en april 2011 vinden de afsluitende On Stage beroepenfeesten plaats in de verschillende On Stage gemeenten.

  2010
  Op dinsdag 8 juni 2010 kwamen de On Stage projectleiders bij elkaar om de 6 edities van On Stage te evalueren, plannen en voornemens uit te wisselen en vooruit te blikken op het nieuwe On Stage jaar. Marie Anne Borst, directeur van PIT!, begeleidde deze middag. Zij deed als beroepsbeoefenaar met haar bedrijf mee aan Utrecht en Almere, en heeft aan Almere ook een grote ondersteuningsbijdrage geleverd. In februari en maart 2010 vinden de afsluitende On Stage beroepenfeesten plaats in de verschillende On Stage gemeenten. De voorbereidingen hiervoor zijn al begonnen; op de scholen beginnen de voorbereidingen direct na de zomervakantie vanaf augustus/september september 2010.

  2009
  Op dinsdag 15 september 2009 was de eerste projectleidersdag. Hierbij waren ook de trainers van LaRed (On Stage leerlingtraining) en  FIRM  (On Stage docentspecial) aanwezig. Het programma werd samengesteld en begeleid door o.a. enkele FIRManten. Projectleiders konden o.a. kennismaken met een Short Practice van de leerlingtraining en de docentspecial. Er werden over en weer contacten gelegd waarmee het On Stage netwerk werd uitgebreid ter ondersteuning van elkaar. In de komende maanden zullen de LaRed trainers en de FIRManten alle On Stage scholen bezoeken met voorbereidende activiteiten voor de leerlingen en docenten. De projectleiders formeren de Stage Teams, zoeken aanvullende sponsors, en participanten en werven beroepsbeoefenaren. In februari, maart en april 2010 vinden de afsluitende On Stage beroepenfeesten plaats in de verschillende On Stage gemeenten.


  Het concept van Onderwijs/VMBO On Stage®, alsmede visueel ontwerp en teksten© van website, drukwerk en promotie zijn ontwikkeld door, en eigendom van Projecthuys. Zonder toestemming is het niet toegestaan het geheel of onderdelen ervan te kopiëren, aan anderen beschikbaar te stellen, te wijzigen, noch door anderen voor andere doeleinden gebruikt of elders toegepast worden onder een andere naam. Dit geldt ook bij eerdere deelname of verkregen gebruiksrecht. "Onderwijs On Stage" is gedeponeerd en beschermd met copyright.

   

© On Stage 2017 | algemene voorwaarden

Voeg toe aan Email Voeg toe aan Print Page 
Alles mag je worden. Behalve ongelukkig.