Resultaten

ENQUETE
Wij zetten elk jaar, in elke gemeente enquetes uit voor leerlingen, bedrijven en docenten.
Hieronder enkele uitkomsten:

Ondernemers
75% doet meerdere jaren mee aan On Stage
82% doet mee omdat zij investeren in goede beroepskeuze belangrijk vindt
12% is ook ouder van een On Stage® leerling
90 % vindt de werkbezoeken op de Doe Dag goed verlopen
91% vond het contact met de leerlingen goed
97% onderschrijft de missie en doelstellingen van On Stage® 
31% wil als stage bedrijf aangemeld worden bij de scholen (29% is het al, 40% wil of kan niet) of On Stage helpen

Leerlingen
91% van de leerlingen vindt iemand met het beroep van zijn/haar keuze
89% van de leerlingen hadden de afspraken voor de Doe Dag goed gepland
89% zegt nu een beter beeld te hebben van de beroepen
83% heeft On Stage® met de mentor en ouders/verzorgers besproken
74% heeft tevoren met de mentor op de website van On Stage® gekeken naar de ondernemers en beroepen
82% ll is enthousiaster over een beroep geworden
88% ll heeft iets gehad aan de ontmoeting met de beroepsbeoefenaren

Docenten
65% bezocht ook ondernemers tijdens de Doe Dag
93% onderschrijft de missie en doelstellingen van On Stage® 
89% vindt dat On Stage®  toegevoegde waarde voor LOB heeft
88% mentoren op andere manier in gesprek met leerlingen over LOB
91% mentoren wil vlg jaar weer meedoen

RENDEMENT ONDERZOEKEN
In schooljaar 2011-2012 zijn er twee externe rendement onderzoeken uitgevoerd. Het ene door onderzoeksbureau Oberon (dit onderzoek maakt deel uit van Kortlopend Onderwijsonderzoek en was  beperkt tot één schooljaar). Het andere was een langer termijn onderzoek door Eva Smeele, afstuderend masterstudente Sociologie. Zij heeft onderzoek gedaan naar het duurzame karakter van de persoonlijke contacten die bij het Beroepenfeest gelegd zijn tussen de eerste lichtingen On Stage leerlingen en de ondernemers. Hieruit bleek dat een groot deel (ruim 25%) van de leerlingen contact heeft gehouden met de bedrijven en dat hen dat mentorachtige contacten, stages en (vakantie)banen heeft opgeleverd. Trefwoorden bij de uitkomsten: "veel gehad aan het contact met de beroepsbeoefenaren; weten beter welke vervolgopleiding leerlingen willen doen;  groei van sociale vaardigheden; meer samenwerking scholen en lokale bedrijfsleven; leidt tot duurzame relatie leerling en professional; toename ondernemend gedrag leerlingen".

 

Bekijk hier headlines van twee externe onderzoeken naar rendement On Stage. 

 

© On Stage 2017 | algemene voorwaarden

Voeg toe aan Email Voeg toe aan Print Page 
Alles mag je worden. Behalve ongelukkig.