Stichting Backstage

Jaar rapportage 2016-2017 Stichting Backstage - VMBO On Stage

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Mevrouw Ir. M. M. Sweep; directeur bij Deltawind 
Secretaris en penningmeester: De heer Ir. R. M. Heuff; directeur bij Partner In Management 
Bestuurslid: De heer drs. J. Bovelander; Vice President Marketing EMEA bij Teleflex Medical
Adviseur: De heer R. van Pelt R.A.; accountant bij Ruitenburg accountants & adviseurs Ruitenburg

Doel
​Ten behoeve van ‘good governance’ en borging van VMBO On Stage is op 14 mei 2012 Stichting Backstage opgericht. De Stichting beoogt niet het maken van winst en houdt zich voornamelijk bezig met het transparant en correct beheren, toedelen en verantwoorden van de door fondsen toevertrouwde gelden ter realisatie van de (lokale) VMBO On Stage projecten. De Stichting is gevestigd in Delft.

Middelen
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
- het bevorderen van de verdere ontwikkeling en uitrol van het concept Onderwijs on Stage;
- het stimuleren en uitdragen van het concept Onderwijs on Stage en het vergroten van de naamsbekendheid daarvan;
- het werven en beheren van het voor dit doel benodigde fondsen, giften en schenkingen.

Contact Stichting Backstage
via Corine Korrel, oprichtster en landelijk projectleider VMBO On Stage
06-5247 1269 | contact

 

 

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

 

 

© On Stage 2017 | algemene voorwaarden

Voeg toe aan Email Voeg toe aan Print Page 
Alles mag je worden. Behalve ongelukkig.