Missie

Het On Stage Beroepenfeest faciliteert een nieuw, duurzaam, persoonlijk en lokaal ondernemersnetwerk voor jongeren van het VMBO en draagt bij aan kansgelijkheid, toekomstperspectief, beroepsoriëntatie en ondernemersvaardigheden. VMBO On Stage bestaat sinds 2007. Bereik t/m seizoen 2019-2020: 125 Beroepenfeesten, ca 125.000 jongeren en ca 25.000 beroepsbeoefenaren.  

Van rode lap naar rode loper, oprichtster Onderwijs/VMBO On Stage, Corine Korrel:
"Sinds 2001 werk ik als zzp-er met uiteenlopende opdrachten voor het bedrijfsleven en instellingen. Daarvoor heb ik acht jaar als gedragskundige in de psychiatrie gewerkt en in het bedrijfsleven zeven jaar als facilitair manager. Als mens, ondernemer en moeder van vier kinderen (van vmbo tot vwo), is VMBO On Stage mijn persoonlijke missie geworden. Na een tv uitzending in 2006 waarin het VMBO (weer) negatief in beeld kwam, bedacht ik VMBO On Stage." Kiezen op je 15e is Hogere Levenskunde. En vechten tegen beeldvorming is dat ook! De context van 'Alles mag je worden. Behalve ongelukkig. Beloofd?' (auteur: Erik Menkveld) is beroepskeuze, levensloopbaan, toekomstdromen, waardering voor àlle beroepen en verwachtingen van de buitenwereld. ‚ÄčNiet dat kinderen niet leren + accepteren dat Het Leven geen puddingbroodje is. De eerste editie van On Stage was in 2007 in Delft. Het verhaal over vak en werkdag van de beroepsbeoefenaren zelf is een onmisbare aanvulling op de informatie van internet en flyers. Bij On Stage komt de automonteur tot advocaat want Dromen Mag!  

Toekomstdromen
Goede beroepskeuze is nergens -al zo vroeg- zo belangrijk als op het VMBO. Goede beroepskeuze leidt tot vakfocus, toekomstperspectief en economische zelfredzaamheid. Bij On Stage ontmoeten de jongeren hun eigen, lokale, duurzaam en persoonlijke (beroeps)netwerk en leren dit te onderhouden. Want over Gelijke Kansen praat je niet, die geef je. Of ze loodgieter of kinderarts willen worden: realiteitszin mag nooit leiden tot ontmoedigingsbeleid, want denken over je toekomst mag een feest zijn! Ook dat hoort bij groot worden. Het geeft het gevoel erbij te (mogen) horen en daar ga je rechtop van lopen. Zelfvertrouwen, eigenwaarde en intrinsieke motivatie worden bijna ongemerkt en 'spelenderwijs' vergroot door de ervaringen rondom On Stage. Inspireren is een werkwoord, en Dromen moet je doen. Bij het Beroepenfeest van On Stage. 

Maatschappelijke context
De meerderheid van de 12-jarigen gaat naar het VMBO * de meerderheid van de beroepsbevolking is afkomstig van het VMBO * het VMBO kent de grootste diversiteit in niveau, kansen, achtergrond en cultuur * Het VMBO is een van de meest innovatieve en complexe onderwijsvormen * jongeren met (nog) de minste bagage moeten het eerste (‘jongste’) kiezen * vakmanschap verdient een podium * jongeren hebben ‘kiesrecht’ * preventie van vsv  is leuker en goedkoper dan repareren * stuiteren van enthousiasme over een beroep motiveert * vakfocus leidt tot toekomstperspectief * een duurzaam netwerk is net zo belangrijk als een diploma * folders brengen geen passie over * netwerken is niet hetzelfde als speeddaten * veel VMBO-ers zijn laatbloeiers * in toekomstdromen van jongeren hebben we allemaal een taak * daarom ontvangen wij VMBO-ers op de rode loper met applaus!

Bekijk dit prachtige filmpje (geluid aan!) via YouTube om te zien hoe de wereld er uit ziet zonder Das Handwerk!


MEER MISSIE:

Adviescommissie Vraagfinanciering MBO in relatie tot Leven Lang Leren 
De commissie werd ingesteld door voormalig minister Bussemaker en bracht advies uit over de mogelijkheden voor vraagfinanciering in het mbo voor volwassenen. Hierbij stelde zij de mensen waar het over gaat en de mogelijkheden voor hen m.b.t. Leven Lang Leren centraal. Jolande Sap was voorzitter van de adviescommissie. Andere leden van de commissie waren: Marjolein Jansen (vice-voorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit), Joke Elzenaar (directeur NIBE-SVV en Bestuursacademie Nederland) en Sabine Bolhuis (NS) en Corine Korrel (oprichtster VMBO On Stage). Op 4 april 2017 werd het rapport 'Doorleren Werkt' met de aanbevelingen overhandigd aan demissionair minister Bussemaker van OCW.

Voortrekker van Stichting Beroepseer
Corine Korrel is één van de Voortrekkers van Stichting Beroepseer. Deze stichting bevordert in brede maatschappelijke kring de aandacht voor het onderwerp beroepseer. Hoe kunnen we de trots en daarmee de kwaliteit in ons werk terugkrijgen? Dat is de centrale vraag die de Stichting Beroepseer op de maatschappelijke en politieke agenda wil krijgen. 
Lees meer over Stichting Beroepseer
 
Alternatieven-kabinet 
Het Alternatieven-kabinet is een initiatief van Stichting Beroepseer en wil alternatieven laten zien voor oude vormen van werken, denken en organiseren, gericht op systemen en eigenbelang, waarbij de menselijke maat uit het oog verloren is. Het Alternatieven-kabinet wil, in een tijd van politieke en maatschappelijke verdeeldheid, goede initiatieven en ontwikkelingen die er al zijn een platform geven, laten zien hoe het anders, beter en duurzamer kan. Het Alternatieven-kabinet werkt onder leiding van Jos de Blok. De 'Ministerraad' bestaat uit Jelmer Evers, Alan Ralston, Toosje Valkenburg, Corine Korrel, Hans Wilmink, Tim Robbe, Bennie Beuvink en Jaco van Hoorn. Lees meer over het Alternatieven-kabinet
 
VMBO documentaire met Frans Bromet 
Deze documentaire gaat over VMBO-ers en hun beroepskeuze proces. De documentaire is gemaakt door Frans Bromet en kwam tot stand op initiatief van Instituut Gak en Corine Korrel (VMBO On Stage). De documentaire is te bekijken op www.neehebje.nl.
 
Radar TV
Corine Korrel werkte mee aan de tv uitzending van Radar over het belang van de maatschappelijke positie van jongeren afkomstig van het (V)MBO. Deze werd op 19 januari 2017 uitgezonden.
 
De Prof. Johan van der Sanden erepenning
Corine Korrel ontving in 2012 van 'het onderwijsveld' de van der Sanden erepenning voor het project VMBO On Stage. 

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: