Missie

VMBO On Stage faciliteert een nieuw, duurzaam, persoonlijk en lokaal (beroeps)netwerk voor jongeren van het vmbo. Dit 'sociaal kapitaal' draagt bij aan zelfvertrouwen, toekomstperspectief, kansgeliijkheid en ondernemersvaardigheden. Ervaring en (levens)loopbaan, van jong en oud, worden gedeeld op het Beroepenfeest. VMBO On Stage bestaat sinds 2007. Bekijk hier onze factsheet met bereik en resultaat.

Van rode lap naar rode loper, oprichtster Onderwijs/VMBO On Stage, Corine Korrel:
"Sinds 2001 werk ik als zzp-er met uiteenlopende opdrachten voor het bedrijfsleven en instellingen. Daarvoor heb ik als gedragskundige in de psychiatrie gewerkt, en in het bedrijfsleven als facilitair manager. Als mens, ondernemer en moeder van vier kinderen, is VMBO On Stage mijn persoonlijke missie geworden. VMBO On Stage is een bovenschools project en wordt gerealiseerd met vele partijen, personen en partners zodat er breed draagvlak, commitment en eigenaarschap ontstaat: dit zijn ónze kinderen! Dit doen we al 15 jaar en elk jaar komen er gemeenten bij. Wij geloven in toekomstperspectief als instrument tegen uitval, moedeloosheid en hopeloosheid, en willen dat voor álle jongeren 'denken over je toekomst een feest kan zijn'. Want: "Alles mag je worden. Behalve ongelukkig. Beloofd?"

Toekomstdromen maken we samen
Dit project bedacht ik toen ik zag hoe moeilijk het is voor jongeren om vorm te geven aan toekomstdromen, om je niets aan te trekken van hoe er soms wordt neergekeken op (v)mbo, en om te kunnen denken in kansen en mogelijkheden. Met VMBO On Stage doen we een beroep op de samenleving, want toekomstdromen van jongeren zijn een zaak en taak van ons allemaal. Levens)loopbaankeuze is nergens -al zo vroeg- zo belangrijk als op het vmbo. Maar op je 15e is dit Hogere Levenskunde, en niet iedereen heeft 'kruiwagens en rolmodellen' in de buurt. Over gelijke kansen praat je niet, die geef je. Daarom zijn netwerken, sociale en zakelijke verkeersregels, belangrijke onderdelen bij VMBO On Stage.

Nieuw gezicht voor VMBO On Stage
Vanaf schooljaar 22-23 is Amy van der Ham nieuwe eigenaar van VMBO On Stage. Amy ként niet alleen de missie en het verhaal van VMBO On Stage, maar zij ís het verhaal: https://youtu.be/4nrC-d3a08I (interview met Amy bij het programma Op1). Om de continuïteit en een warme overdracht te waarborgen, zullen Amy en Corine voorlopig samen optrekken en het de overdracht gefaseerd vormgeven. 

Netwerk
Dit nieuwe, helpende netwerk 'van om de hoek' helpt bij het vergroten van eigenwaarde (jij doet ertoe!),  geeft toekomstperspectief, en stimuleert ondernemerschap. Het netwerk geeft en gunt gelijkere kansen met support bij toekomstdromen. Hiermee willen we economische zelfredzaamheid, en trots vakmanschap stimuleren, en de armoedecirkel doorbreken. We helpen de jongeren met oa opbouw, onderhoud en behoud van een duurzaam lokaal persoonlijk (beroeps)netwerk. We investeren in degelijke voorbereiding en reflectie gedurende het hele (school)jaar, en sluiten het traject letterlijk af 'On Stage', met een Beroepenfeest waar toekomstdromen van jongeren worden gedeeld en gerealiseerd met 'grote mensen'. Want dit zijn hun toekomstige collega's en medewerkers. #vmbodoetertoe, daarom ontvangen wij ze op de rode loper met applaus.

Maatschappelijke context
De meerderheid van de 12-jarigen gaat naar het vmbo * de meerderheid van de beroepsbevolking is afkomstig van het vmbo * het vmbo kent de grootste diversiteit in niveau, kansen, achtergrond en cultuur * Het vmbo is een van de meest innovatieve en complexe onderwijsvormen * jongeren met (nog) de minste bagage moeten het eerste (‘jongste’) kiezen * vakmanschap verdient een podium * jongeren hebben ‘kiesrecht’ * preventie van vsv  is leuker en goedkoper dan repareren * stuiteren van enthousiasme over een beroep motiveert * alles geldt voor iedereen, ongeacht waar je wieg stond * vakfocus leidt tot toekomstperspectief * een duurzaam netwerk is net zo belangrijk als een diploma * folders brengen geen passie over * netwerken is niet hetzelfde als speeddaten * van deze jongeren is bekend dat zij dicht bij huis blijven leren, leven, wonen, werken * de toekomstige beroepsbevolking wordt gevormd door (v)mbo-ers.

Bekijk dit prachtige filmpje (geluid aan!) via YouTube om te zien hoe de wereld er uit ziet zonder Das Handwerk!


MEER MISSIE:

Adviescommissie Vraagfinanciering MBO in relatie tot Leven Lang Leren 
De commissie werd ingesteld door voormalig minister Bussemaker en bracht advies uit over de mogelijkheden voor vraagfinanciering in het mbo voor volwassenen. Hierbij stelde zij de mensen waar het over gaat en de mogelijkheden voor hen m.b.t. Leven Lang Leren centraal. Jolande Sap was voorzitter van de adviescommissie. Andere leden van de commissie waren: Marjolein Jansen (vice-voorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit), Joke Elzenaar (directeur NIBE-SVV en Bestuursacademie Nederland) en Sabine Bolhuis (NS) en Corine Korrel (oprichtster VMBO On Stage). Op 4 april 2017 werd het rapport 'Doorleren Werkt' met de aanbevelingen overhandigd aan demissionair minister Bussemaker van OCW.

Voortrekker van Stichting Beroepseer
Corine Korrel is één van de Voortrekkers van Stichting Beroepseer. Deze stichting bevordert in brede maatschappelijke kring de aandacht voor het onderwerp beroepseer. Hoe kunnen we de trots en daarmee de kwaliteit in ons werk terugkrijgen? Dat is de centrale vraag die de Stichting Beroepseer op de maatschappelijke en politieke agenda wil krijgen. 
Lees meer over Stichting Beroepseer
 
Alternatieven-kabinet 
Het Alternatieven-kabinet is een initiatief van Stichting Beroepseer en wil alternatieven laten zien voor oude vormen van werken, denken en organiseren, gericht op systemen en eigenbelang, waarbij de menselijke maat uit het oog verloren is. Het Alternatieven-kabinet wil, in een tijd van politieke en maatschappelijke verdeeldheid, goede initiatieven en ontwikkelingen die er al zijn een platform geven, laten zien hoe het anders, beter en duurzamer kan. Het Alternatieven-kabinet werkt onder leiding van Jos de Blok. De 'Ministerraad' bestaat uit Jelmer Evers, Alan Ralston, Toosje Valkenburg, Corine Korrel, Hans Wilmink, Tim Robbe, Bennie Beuvink en Jaco van Hoorn. Lees meer over het Alternatieven-kabinet
 
VMBO documentaire met Frans Bromet 
Deze documentaire gaat over VMBO-ers en hun beroepskeuze proces. De documentaire is gemaakt door Frans Bromet en kwam tot stand op initiatief van Instituut Gak en Corine Korrel (VMBO On Stage). De documentaire is te bekijken op www.neehebje.nl.
 
Radar TV
Corine Korrel werkte mee aan de tv uitzending van Radar over het belang van de maatschappelijke positie van jongeren afkomstig van het (V)MBO. Deze werd op 19 januari 2017 uitgezonden.
 
De Prof. Johan van der Sanden erepenning
Corine Korrel ontving in 2012 van 'het onderwijsveld' de van der Sanden erepenning voor het project VMBO On Stage. 

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: