Stichting Backstage


Ter bevordering van de verdere ontwikkeling en uitrol van het concept VMBO On Stage, en ten behoeve van ‘good governance’ enborging van landelijk beschikbaar gestelde middelen voor de realisatie van het project VMBO On Stage, is op 14 mei 2012 Stichting Backstage opgericht. In het beleidsplan zijn missie, visie, verantwoording en voornemens van Stichting Backstage, ten behoeve van de realisatie en doorontwikkeling van het project VMBO On Stage, vastgelegd. Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk bestuur van 3 personen: 1 voorzitter, 1 secretaris/penningmeester, 1 lid. Geen van de bestuursleden beschikt over een meerderheidsstem. Het bestuur komt ca. 4 keer per jaar bijeen en zo nodig vaker. De bestuursleden ontvangen geen (onkosten)vergoeding, beloning of vacatiegeld. Stichting Backstage beoogt niet het maken van winst.

Stichting Backstage is vanaf 1 januari 2021 bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bestuursleden
Voorzitter: de heer M. Dijkstra
Secretaris en penningmeester: Mevrouw J.K Verboom
Bestuurslid: Mevrouw J.J.M. Meeuwenoord - Augustinus
Contact: bestuur@stichtingbackstage.nl

Met dank aan
Notariskantoor E.J.H. Jansen voor advisering en statuten Stichting Backstage

Doelstellingen
Stichting Backstage heeft als doel jongeren te ondersteunen bij toekomstdromen, keuzes voor hun (levens)loopbaan, en het vergroten van eigenwaarde, zelfvertrouwen en hun kansen. Het instrument hiertoe is het project VMBO On Stage waarmee duizenden jongeren jaarlijks toekomstperspectief wordt geboden op hun plek in de maatschappij en op de (toekomstige) arbeidsmarkt. De Stichting werft en beheert het voor dit doel benodigde fondsen, giften en schenkingen, voedt VMBO On Stage met raad en daad, is gesprekspartner voor de landelijke partners, activeert haar eigen netwerk waar nodig en denkt mee over visie, missie, (door)ontwikkeling en groei. 

De stichting ondersteunt de doelstellingen met onder meer 
- het bevorderen van de verdere ontwikkeling en uitrol van het concept VMBO On Stage
- het stimuleren en uitdragen van de missie van VMBO On Stage
- het vergroten van de naamsbekendheid van VMBO On Stage

Onze waarden
- Alles geldt voor iedereen
- Iedereen doet ertoe 
- Denken over de toekomst mag een feest zijn
- Niet ontmoedigen maar aanmoedigen

De kracht van het project VMBO On Stage | Bekijk hier onze factsheet met bereik en resultaat.
- De beleving en het plezier van de jongeren én de volwassenen het letterlijk samen ‘vieren’ van de toekomst bij het Beroepenfeest.
- Het bouwen, binden en behouden van een groot, trouw en kansrijk (beroeps)netwerk voor jongeren.
- Het besef van volwassenen dat dit ‘hun’ jongeren zijn, uit hun directe omgeving, en dat hun toekomstdromen een taak en zaak van ons allemaal.
- Met jaarlijks meer dan 15.000 nieuwe, warme, langjarige, persoonlijke en duurzame contacten voor de jongeren, onderscheidt het project zich.

Verantwoording
Beleidsplan   2020-2023
Jaarverslag   2020-2021
Jaarrekening 2021-2022
Jaarverslag   2021-2022


RSIN 851643152

 

 

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: